Kancelaria Prawna w Pruszkowie

Witamy na stronie naszej Kancelarii.

Kancelaria Radcy Prawnego Michał Jaruga oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, stowarzyszeń, jak również udzielanie pomocy prawnej osobom prywatnym.

Zdajemy sobie sprawę, że doświadczając skutków kryzysu gospodarczego podczas codziennej działalności nasi Klienci potrzebują szybkiego i profesjonalnego wsparcia prawnego, na które jednocześnie będzie ich stać. Mając to na uwadze jesteśmy gotowi wspierać i doradzać naszym Klientom w najtrudniejszych kwestiach oraz reprezentować Ich interesy przed sądem z najwyższą starannością.

Celem naszej Kancelarii jest zapewnienie Klientom szybkiej i skutecznej pomocy prawnej na najwyższym poziomie. Realizacja tego celu jest możliwa dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszych pracowników, wysokiej jakości ich pracy oraz pełnemu profesjonalizmowi.
Kancelarię tworzy zespół kompetentnych prawników, którzy zdobywali doświadczenie w najlepszych kancelariach oraz własnych praktykach, a teraz pragną wykorzystać je w efektywnym realizowaniu oczekiwań naszych Mocodawców.

Naszym priorytetem jest przedstawienie Klientom najlepszych rozwiązań stawianych przed nami zadań z zachowaniem najwyższych standardów merytorycznych oraz etycznych. Nasi Klienci, dzięki stałemu kontaktowi z pracownikami kancelarii są na bieżąco informowani o biegu i wynikach ich spraw.
Indywidualne i rzetelne podejście dostosowane do potrzeb każdego Klienta jest gwarancją, iż wynagrodzenie za świadczone usługi ustalone będzie w oparciu o rzeczywiście poniesiony nakład pracy.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym zakresem działalności Kancelarii.

Kontakt z kancelarią

Za pośrednictwem naszej witryny internetowej udzielamy porad prawnych w formie elektronicznej. Tym sposobem można uzyskać rozwiązanie konkretnej kwestii prawnej z wyłączeniem wizyty w Kancelarii.


Dozwolone rozszerzenia plików:
Maksymalna wielkość pliku:

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

Tajemnica.

Pracowników Kancelarii obowiązuje tajemnica zawodowa w stosunku do wszelkich informacji uzyskanych od Klientów w związku ze świadczeniem usług. Gwarancją powyższego jest m.in. stosowanie niezbędnych procedur oraz zabezpieczeń.

Obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje wszystkie informacje, niezależnie od ich formy lub sposobu ich utrwalenia.

Wynagrodzenie.

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana i omawiana indywidualnie z każdym Klientem przy uwzględnieniu stopnia zawiłości sprawy oraz przewidywanego nakładu pracy.

Kancelaria praktykuje dwa sposoby rozliczeń:

– wynagrodzenie ryczałtowe – wysokość wynagrodzenia ustalana jest z góry za daną sprawę lub liczbę przepracowanych godzin. System ten stosowany jest w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar. Z wykorzystaniem tego systemu ustalane jest także wynagrodzenie za stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych.

– wynagrodzenie godzinowe – wysokość wynagrodzenia zależna jest od czasu poświęconego danej sprawie, zgodne z określoną wcześniej stawką za godzinę pracy. System ten jest stosowany wówczas, gdy w sprawie nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac.

W sprawach bardziej złożonych możliwe jest ustalenie odmiennych zasad, w tym z wykorzystaniem tzw. success fee (dodatkowego honorarium za pomyślny wynik sprawy).

Wyceny zleceń dokonujemy bezpłatnie.

Ubezpieczenie.

Pracownicy Kancelarii jako członkowie samorządu radców prawnych podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu, w zakresie uzasadnionym charakterem świadczonej pomocy prawnej i ponoszonym ryzykiem.

ZAKRES I PRZEDMIOT USŁUG

Kancelaria świadczy usługi w formie:

– stałej, kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców i innych podmiotów,
– porad prawnych, opinii prawnych,
– zastępstwa procesowego przed sądami wszystkich instancji oraz organami administracji,
– doradztwa, konsultacji,
– reprezentowania Klientów w negocjacjach z kontrahentami.

Pomoc prawna świadczona jest w zależności od potrzeb Klienta w siedzibie Kancelarii, w miejscu wskazanym przez Klienta, drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Obszary naszej praktyki:

– Spory sądowe,
– Prawo cywilne,
– Prawo gospodarcze i handlowe,
– Prawo upadłościowe i naprawcze,
– Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe,
– Obrót nieruchomościami,
– Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
– Prawo rodzinne i opiekuńcze,
– Prawo budowlane,
– Prawo administracyjne,
– Obrót wierzytelnościami i windykacja,
– Prawo papierów wartościowych,
– Prawo karne i karne-skarbowe,
– Arbitraż, mediacja,
– Prawo bankowe, rynki finansowe,
– Ochrona konsumentów.