ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

Tajemnica.

Pracowników Kancelarii obowiązuje tajemnica zawodowa w stosunku do wszelkich informacji uzyskanych od Klientów w związku ze świadczeniem usług. Gwarancją powyższego jest m.in. stosowanie niezbędnych procedur oraz zabezpieczeń.

Obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje wszystkie informacje, niezależnie od ich formy lub sposobu ich utrwalenia.

Wynagrodzenie.

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana i omawiana indywidualnie z każdym Klientem przy uwzględnieniu stopnia zawiłości sprawy oraz przewidywanego nakładu pracy.

Kancelaria praktykuje dwa sposoby rozliczeń:

– wynagrodzenie ryczałtowe – wysokość wynagrodzenia ustalana jest z góry za daną sprawę lub liczbę przepracowanych godzin. System ten stosowany jest w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar. Z wykorzystaniem tego systemu ustalane jest także wynagrodzenie za stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych.

– wynagrodzenie godzinowe – wysokość wynagrodzenia zależna jest od czasu poświęconego danej sprawie, zgodne z określoną wcześniej stawką za godzinę pracy. System ten jest stosowany wówczas, gdy w sprawie nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac.

W sprawach bardziej złożonych możliwe jest ustalenie odmiennych zasad, w tym z wykorzystaniem tzw. success fee (dodatkowego honorarium za pomyślny wynik sprawy).

Wyceny zleceń dokonujemy bezpłatnie.

Ubezpieczenie.

Pracownicy Kancelarii jako członkowie samorządu radców prawnych podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu, w zakresie uzasadnionym charakterem świadczonej pomocy prawnej i ponoszonym ryzykiem.