ZAKRES I PRZEDMIOT USŁUG

Kancelaria świadczy usługi w formie:

– stałej, kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców i innych podmiotów,
– porad prawnych, opinii prawnych,
– zastępstwa procesowego przed sądami wszystkich instancji oraz organami administracji,
– doradztwa, konsultacji,
– reprezentowania Klientów w negocjacjach z kontrahentami.

Pomoc prawna świadczona jest w zależności od potrzeb Klienta w siedzibie Kancelarii, w miejscu wskazanym przez Klienta, drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Obszary naszej praktyki:

– Spory sądowe,
– Prawo cywilne,
– Prawo gospodarcze i handlowe,
– Prawo upadłościowe i naprawcze,
– Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe,
– Obrót nieruchomościami,
– Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
– Prawo rodzinne i opiekuńcze,
– Prawo budowlane,
– Prawo administracyjne,
– Obrót wierzytelnościami i windykacja,
– Prawo papierów wartościowych,
– Prawo karne i karne-skarbowe,
– Arbitraż, mediacja,
– Prawo bankowe, rynki finansowe,
– Ochrona konsumentów.